Lön
År
Månad
Varannan månad
Vecka
Dag
Timme
Beräknad nettolön
Lön
kr 40 000
Kommunalskatt
- kr 12 759
Jobbskatteavdrag
kr 2 759
Andra
- kr 209
Summa skatt
- kr 15 727
Nettolön
* kr 24 273
Avdrag ?
Ett avdrag är ett specifikt belopp som du kan ta bort från din skattepliktiga inkomst för att sänka den.
close-button
- kr 1 158
Marginal skattesats
35.7%
Genomsnittlig skattesats
39.3%
60.7%
Nettolön
39.3%
Total skatt
Total skatt
Nettolön
Sammanfattning
Om du tjänar kr 480 000 om året och är bosatt i Uppsala, Sverige, blir du beskattad kr 188 724. Det betyder att din nettolön blir kr 291 276 om året, eller kr 24 273 i månaden. Den genomsnittliga skattesatsen är 39.3% och din marginalskatt blir 35.7%. Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med kr 100 , beskattas med kr 35.72, och din nettolön blir då kr 64.28.
Bonus Exempel
En kr 1 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 1 000. En kr 5 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 3 214.
VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Uppsala tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.