Lön
År
Månad
Varannan månad
Vecka
Dag
Timme
Beräknad nettolön
Lön
40 000 kr
Kommunalskatt
- 11 899 kr
Statligskatt
- 7 299 kr
Jobbskatteavdrag
119 kr
Andra
- 77.15 kr
Summa skatt
- 19 395 kr
Nettolön
* 20 605 kr
Marginal skattesats
50.9%
Genomsnittlig skattesats
48.5%
51.5%
Nettolön
48.5%
Total skatt
Total skatt
Nettolön
Sammanfattning
Om du tjänar 480 000 kr om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad 232 737 kr. Det betyder att din nettolön blir 247 263 kr om året, eller 20 605 kr i månaden. Den genomsnittliga skattesatsen är 48.5% och din marginalskatt blir 50.9%. Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med 100 kr , beskattas med 50.88 kr, och din nettolön blir då 49.12 kr.
Bonus Exempel
En 1 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 1 000 kr. En 5 000 kr bonus betyder en ökning av nettolönen med 2 456 kr.
VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.