Lön
År
Månad
Varannan månad
Vecka
Dag
Timme
Beräknad nettolön
Lön
kr 40 000
Kommunal skatt
- kr 12 954
Andra
- kr 208
Jobbskatteavdrag
kr 2 801
Summa skatt
- kr 10 362
Nettolön
* kr 29 638
Marginal skattesats
34.6%
Genomsnittlig skattesats
25.9%
74.1%
Nettolön
25.9%
Total skatt
Total skatt
Nettolön
Sammanfattning
Om du tjänar kr 480 000 om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad kr 124 342. Det betyder att din nettolön blir kr 355 658 om året, eller kr 29 638 i månaden. Den genomsnittliga skattesatsen är 25.9% och din marginalskatt blir 34.6%. Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med kr 100 , beskattas med kr 34.64, och din nettolön blir då kr 65.36.
Bonus Exempel
En kr 1 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 1 000. En kr 5 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 3 268.
VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.