Lön
År
Månad
Varannan månad
Vecka
Dag
Timme
Beräknad nettolön
Lön
kr 40 000
Kommunalskatt
- kr 11 583
Jobbskatteavdrag
kr 2 504
Andra
- kr 178
Summa skatt
- kr 14 265
Nettolön
* kr 25 735
Avdrag ?
Ett avdrag är ett specifikt belopp som du kan ta bort från din skattepliktiga inkomst för att sänka den.
close-button
- kr 1 158
Marginal skattesats
32.7%
Genomsnittlig skattesats
35.7%
64.3%
Nettolön
35.7%
Total skatt
Total skatt
Nettolön
Sammanfattning
Om du tjänar kr 480 000 om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad kr 171 180. Det betyder att din nettolön blir kr 308 820 om året, eller kr 25 735 i månaden. Den genomsnittliga skattesatsen är 35.7% och din marginalskatt blir 32.7%. Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med kr 100 , beskattas med kr 32.68, och din nettolön blir då kr 67.32.
Bonus Exempel
En kr 1 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 1 000. En kr 5 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 3 366.
VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.