Vi kopplar samman världen för att arbeta i 78 länder