Lön
År
Månad
Varannan månad
Vecka
Dag
Timme
Beräknad nettolön
Lön
kr 150 000
Kommunalskatt
- kr 44 385
Statligskatt
- kr 21 590
Jobbskatteavdrag
kr 1 520
Andra
- kr 364
Summa skatt
- kr 67 859
Nettolön
* kr 82 141
Avdrag ?
Ett avdrag är ett specifikt belopp som du kan ta bort från din skattepliktiga inkomst för att sänka den.
close-button
- kr 1 158
Marginal skattesats
49.1%
Genomsnittlig skattesats
45.2%
54.8%
Nettolön
45.2%
Total skatt
Total skatt
Nettolön
Sammanfattning
Om du tjänar kr 1 800 000 om året och är bosatt i Stockholm, Sverige, blir du beskattad kr 814 306. Det betyder att din nettolön blir kr 985 694 om året, eller kr 82 141 i månaden. Den genomsnittliga skattesatsen är 45.2% och din marginalskatt blir 49.1%. Marginalskatten betyder att varje extra krona du tjänar beskattas med denna skattesats. En löneökning med kr 100 , beskattas med kr 49.10, och din nettolön blir då kr 50.90.
Bonus Exempel
En kr 1 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 1 000. En kr 5 000 bonus betyder en ökning av nettolönen med kr 2 545.
VIKTIGT* Kvarhållning är beräknade och baseradet på Stockholm tabeller i Sverige, inkomstskatt. For enkelhetens skull har vissa variabler (som civilstånd och andra) antagits. Detta dokument representerar inte juridisk auktoritet och ska endast användas för uppskattning.